حراج! WoW (US) - Battle Chest

WoW (US) - Battle Chest

 

بسته حاوی موارد زیر می باشید :

 • World of Warcraft Classic
 • The Burning Crusade content
 • Wrath of the Lich King
 • Cataclysm
 • 30 Days Play Time
 • تنها رو اکانت های آمریکا کارایی دارد
 • قبل از خرید با پشتیبانی هماهنگ شود

 

55,000 تومان

10 قلم

لطفاً قبل از خرید با پشتیبانی هماهنگ فرمایید

آمریکا
یک الی سه ساعت
Region 1 - آمریکا

بسته حاوی موارد زیر می باشید :

 • World of Warcraft Classic
 • The Burning Crusade content
 • Wrath of the Lich King
 • Cataclysm
 • 30 Days Play Time
 • تنها رو اکانت های آمریکا کارایی دارد
 • قبل از خرید با پشتیبانی هماهنگ شود

 

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید