Steam Gift Cards

کارت های استیم درست مانند کارت های هدیه ی دیگر عمل میکند, با وارد کردن کد آن در استیم شما میتوانید بازی , نرم افزار و دیگر آیتم های قابل خریداری در استیم را خریداری کنید.

Steam Gift Cards 7 محصول وجود دارد