Steam Gift Cards

کارت های استیم درست مانند کارت های هدیه ی دیگر عمل میکند, با وارد کردن کد آن در استیم شما میتوانید بازی , نرم افزار و دیگر آیتم های قابل خریداری در استیم را خریداری کنید.

Steam Gift Cards 8 محصول وجود دارد

 • ( 0 نظر )
  245,000 تومان
  جدید حراج!
  ( 0 نظر )

  نوع کارت: کارت والت 60 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  245,000 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت
 • ( 0 نظر )
  105,000 تومان
  جدید حراج!
  ( 0 نظر )

  نوع کارت: کارت والت 25 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  105,000 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت
 • ( 0 نظر )
  12,500 تومان
  جدید
  ( 0 نظر )

  نوع کارت: کارت والت 2 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  12,500 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت
 • ( 0 نظر )
  23,500 تومان
  ( 0 نظر )

  نوع کارت: کارت والت 5 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  23,500 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت
 • 42,000 تومان

  نوع کارت: کارت والت 10 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  42,000 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت
 • ( 0 نظر )
  392,000 تومان
  حراج!
  ( 0 نظر )

  نوع کارت: کارت والت 100 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  392,000 تومان
  تحویل اتوماتیک
 • 196,000 تومان
  حراج!

  نوع کارت: کارت والت 50 دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  196,000 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت
 • 83,000 تومان
  حراج!

  نوع کارت: کارت والت 20دلاری استیم قابل استفاده : فقط روی اکانت های آمریکا زمان تحویل: آنی - بلافاصله پس از خرید پلتفرم :PC - Steam ریجن: آمریکا  - نیاز به و پ ان

  83,000 تومان
  تحویل اتوماتیک و آنی بعد از پرداخت