PSN PLUS

دسترسی به امکانات پلاس

PSN PLUS 11 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • مخصوص حساب های USA

  پلاس برای اکانت های آمریکا

 • مخصوص حساب های UK

  پلاس مخصوص اکانت های انگلستان

 • مخصوص حساب های HKong
  • پلاس برای حساب های هنگ کنگ
  • تنها در صورتیکه از هنگ کنگ بودن کشور حساب خود مطمئن هستید به خرید این کارت ها اقدام فرمائید
  • در صورت خرید اشتباه متاسفانه امکان بازپسگیری کد خریداری شده شما وجود ندارد
 • مخصوص حساب های UAE
  • پلاس برای حساب های امارات
  • تنها در صورتیکه از امارات بودن کشور حساب خود مطمئن هستید به خرید این کارت ها اقدام فرمائید
  • در صورت خرید اشتباه متاسفانه امکان بازپسگیری کد خریداری شده شما وجود ندارد
 • مخصوص حساب های استرالیا

  پلاس مخصوص حساب های استرالیا